hr | en | ру | de | it

Uvjeti poslovanja

Izvadak iz "Uvjeti poslovanja"

Članak 1.
Ovim uvjetima uređuje se način poslovanja agencije "Bonsai Properties" ( registrirane kao uslužni obrt Bonsai Properties, u daljnjem nazivu agencija )

Članak 2.
Da bi agencija započela s obavljanjem svojih usluga nužno je potpisivanje ugovora o djelu s agencijom. Za nekretninu koja je predmet ugovora nužno je da bude osigurana od strane ovlaštene tvrtke i to od rizika ovisno o vrsti usluge koju stranka želi koristiti. Ukoliko stranka ne koristi usluge određene osiguravajuće tvrtke, moguće je policu osiguranja sklopiti i posredovanjem agencije.

Članak 3.
Ugovor o pružanju usluga sklapa se na godinu dana.

Članak 4.
Sva plaćanja agencijskih usluga, izvršavaju se prije početka pružanja usluga, te je moguće ugovoriti tri naćina plaćanja:
1. Jednom godišnje
2. Dva puta godišnje
3. Svaka tri mjeseca (tromjesečno)

Članak 5.
Ukoliko,u roku od 8 dana nakon proteka roka plaćanja, stranka ne ispuni svoju obvezu, agencija automatski prekida s pružanjem svojih usluga, te se oslobađa svake odgovornosti za nastanak bilo kakve štete.

Članak 6.
Bez obzira kakve usluge stranka koristi od strane agencije, agencija se obvezuje putem e-maila redovito izvještavati stranku o stanju predmetne nekretnine. Na svaki upit stranke o stanju nekretnine agencija je dužna odgovoriti najkasnije u roku 48 sati.

Članak 7.
Agencija ne snosi nikakvu odgovornost za slučaj krađe ili nestanka stvari.
Potpune uvjete poslovanja obrta Bonsai Properties možete pročitati ovdje.